Tag Archives: Hà Giang

Ruộng bậc thang kỳ quan Tây Bắc

Ruộng bậc thang là gì? Ruộng bậc thang ở đâu? Ruộng bậc thang có đẹp